امروز، پنجشنبه ۰۹ آذر ماه ۱۴۰۲
  • خدمات آموزشی
  • خدمات مطالعاتی
  • کنفرانس ها و سمینار ها
آرشیو خبرها

خبر های مرکز آموزش مدیریت و رهبری ایرانیان

آیا میان حرفی که می‌زنید و عملی که انجام می‌دهید، تفاوتی وجود دارد؟
۱۳۹۹/۰۵/۲۱

با چند نفر از کسانی که به آن‌ها اعتماد دارید صحبت کنید، و از آن‌ها بپرسید که آیا مطابق پیام‌تان ظاهر می‌شوید؟
 افراد نزدیک به شما ممکن است متوجه چیزهایی شوند که خودتان از آن‌ها بی‌اطلاعید. اظهار نظر آن‌ها را بدون اینکه حالت دفاعی بگیرید دریافت کنید، و سپس تلاش کنید تا تغییراتی در زندگی خود بدهید که به سازگاری بیشتر شما منجر شود.