امروز، پنجشنبه ۲۰ بهمن ماه ۱۴۰۱
  • خدمات آموزشی
  • خدمات مطالعاتی
  • کنفرانس ها و سمینار ها
آرشیو خبرها

خبر های مرکز آموزش مدیریت و رهبری ایرانیان

اخلاق حرفه ای در مدیریت
۱۳۹۹/۰۵/۱۴

قانون طلایی اخلاق: آن چه برخود نمی پسندی ، برای دیگران هم مپسند.