امروز، چهارشنبه ۰۲ اسفند ماه ۱۴۰۲
  • خدمات آموزشی
  • خدمات مطالعاتی
  • کنفرانس ها و سمینار ها
آرشیو خبرها

خبر های مرکز آموزش مدیریت و رهبری ایرانیان

از هدفهایتان یادداشت برداری کنید.
۱۳۹۹/۰۳/۱۷

حدود 3 در صد از مردم دنیا هدف دارند و فقط 1 در صد از مردم آنرا روی کاغذ می آورند، یادداشت هدف هایتان ، چون ذهن را متمرکز و منظم می کند احتمال دستیابی به اهداف را چند بار افزایش می دهد.