امروز، شنبه ۲۳ تیر ماه ۱۴۰۳
  • خدمات آموزشی
  • خدمات مطالعاتی
  • کنفرانس ها و سمینار ها
آرشیو خبرها

خبر های مرکز آموزش مدیریت و رهبری ایرانیان

افراد, پر کار شادترند.
۱۳۹۹/۰۳/۱۳

مغز از بطالت خوشش نمی آید ، به همین خاطر ، هر وقت کار شما بیشتر است ، برای قدردانی از کارهایی که انجام می دهید دو پامین ( هورمون شادی ) ترشح می کند.