امروز، شنبه ۲۳ تیر ماه ۱۴۰۳
  • خدمات آموزشی
  • خدمات مطالعاتی
  • کنفرانس ها و سمینار ها
آرشیو خبرها

خبر های مرکز آموزش مدیریت و رهبری ایرانیان

انتظارات کارکنان
۱۴۰۰/۰۴/۰۱

بر اساس مطالعه 100 شرکت برتر هیچکدام از کارکنانشان پول را علت عشق ورزیدن به محیط کار خود مطرح نکرده اند.

 اصولاً کارکنان چه انتظاراتی از سازمان خود دارند:

نسبت به سازمانی که در آن کار می کنند و کاری که به آن ها واگذار شده است احساس غرور و افتخار کنند

قدرشناس بودن سازمان

 بازیگر و نقش آفرین بودن نه صرفاً اجیر و مزدبگیر بودن

 مورد مشورت قرار گرفتن

جذب و نگهداری کارکنان با استعداد چیزی بیش از مزایای سخاوتمندانه و حقوق رقابتی می‌خواهد. این کار مستلزم توجه به نیازهای اساسی است که مردم برای غرور، هدفمندی ، قدرشناسی، فرصت یادگیری و رشد و احترام نیاز دارند.

راز جذب و نگهداری کارکنان برجسته در نکات زیر نهفته است :

1-تصویر سازمان شما

2-کیفیت فعالیت های داخلی شما

3-رفتار تیم مدیریتی شما با کارکنان

4-توانایی شما در ارضای نیازهای مشتریان داخلی (یا همان کارمندان و کارکنان)

اینکه میگوییم پول مهم نیست، نه به این معنی هست که پول اهمیت ندارد، بلکه موضوع مالی و پول در سازمان با عدالت پیوند خورده ، یعنی کارکنان در سازمانهای برتر اینکه پول برایشان مهم نیست به این معناست چون عدالت واقعی در جای جای سازمان حاکم است، دغدغه ای از بعد پول  برایشان پیش نخواهد آمد...