امروز، پنجشنبه ۰۹ آذر ماه ۱۴۰۲
  • خدمات آموزشی
  • خدمات مطالعاتی
  • کنفرانس ها و سمینار ها
آرشیو خبرها

خبر های مرکز آموزش مدیریت و رهبری ایرانیان

اهداف خود را بنویسید
۱۳۹۹/۰۶/۰۳

تحقیقات نشان می دهد افرادی که اهداف خود را می نویسند ، احتمال اینکه به آن ها دست یابند ، 60% بیشتر از دیگران است.