امروز، یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳
  • خدمات آموزشی
  • خدمات مطالعاتی
  • کنفرانس ها و سمینار ها
آرشیو خبرها

خبر های مرکز آموزش مدیریت و رهبری ایرانیان

ایران ، کشور کارمندان دولتی
۱۳۹۹/۰۲/۰۱

کشور ژاپن با 127 میلیون جمعیت تنها 300 هزار کارمند دولتی اداره می کند .

حال آنکه در ایران با جمعیت 85 میلیون نفر 4 میلیون کارمند دولتی مشغول به کارند از این تعداد 400 هزار نفر مدیر هستند . 

به عبارت دیگر تعداد مدیران دولتی ایران از تعداد کل کارمندان دولتی ژاپن بیشتر است .