امروز، پنجشنبه ۲۰ بهمن ماه ۱۴۰۱
  • خدمات آموزشی
  • خدمات مطالعاتی
  • کنفرانس ها و سمینار ها
آرشیو خبرها

خبر های مرکز آموزش مدیریت و رهبری ایرانیان

برای فروش بیشتر، کافی است ورودی ها را بیشتر کنید!
۱۳۹۹/۰۶/۳۱

شما باارائه محصول خود به ۱۰ مشتری،میتوانید به۲مشتری بفروشید. در این صورت، موفقیت شما، یک پنجم (یا ۲۰ %) خواهد بود.

در نتیجه، برای اینکه به ۲۰ مشتری بفروشید، باید محصول خود را به ۱۰۰ نفر معرفی کنید. به همین سادگی!

پس: اولا، با بالا بردن تعداد ورودی های سیستم، از لحاظ ریاضی، می‌توانید به هر هدفی که می‌خواهید، برسید.

و ثانیا، هنگام معرفی کالا برای اشخاص، نباید از خرید نکردن آنها ناراحت یا مایوس شوید.حتی نیاز نیست به آن فکر کنید!

فقط کافیست ارائه‌ای کامل برای تعداد کافی از افراد داشته باشید – و اصلا اهمیتی نداردکه از ۱۰۰ نفر،۸۰ نفر هم خرید نکردند!

از طرفی، در اینجا 1حلقه‌ی تاثیر مثبت (Positive Feedback) داریم:شما بعد از هر ارائه،شخص قبل از آن ارائه نیستید و به مرور مهارتهای شما درارائه،متقاعد سازی و..بهتر خواهد شد.لذا پس از مدتی، خواهیدتوانست۳نفر از۱۰نفر را به خرید محصول ترغیب کنید.پس بیشتر انرژی می‌گیرید،و دوباره این حلقه تکرار خواهد شد.