امروز، جمعه ۲۵ خرداد ماه ۱۴۰۳
  • خدمات آموزشی
  • خدمات مطالعاتی
  • کنفرانس ها و سمینار ها
آرشیو خبرها

خبر های مرکز آموزش مدیریت و رهبری ایرانیان

تحقیقات مؤسسه‌ی مدیریت پروژه آمریکا نشان می‌دهد.. 
۱۴۰۰/۰۸/۰۵

سازمان‌های چابک در ۶۵ درصد از موارد پروژه‌های خود را به‌موقع به پایان می‌رسانند (در مقایسه با ۴۰ درصد برای شرکت‌های غیر چابک). به‌علاوه آن‌ها به ۷۵ درصد از اهداف خود دست پیدا می‌کنند (در مقایسه با نرخ ۵۶ درصدی شرکت‌های غیر چابک) و حتی درآمد خود را حدود ۳۷ درصد سریع‌تر ارتقا می‌دهند. بیانیه یا مانیفست توسعه‌ی پروژه های چابک، حاوی چهار قاعده است:

1- افراد و تعاملات، نسبت به فرایندها و ابزارها ارجحیت دارند.

2- یک نرم‌افزار قابل‌استفاده و کارا، مهم‌تر از مستندات پیچیده و مشروح است.

3- مشارکت مشتری در فرایند کار، نسبت به مذاکرات و بندهای قرارداد، در اولویت قرار دارد.

4- پاسخ به تغییرات، مهم‌تر از اجرای  یک برنامه و طرح ثابت است.