امروز، چهارشنبه ۱۰ خرداد ماه ۱۴۰۲
  • خدمات آموزشی
  • خدمات مطالعاتی
  • کنفرانس ها و سمینار ها
آرشیو خبرها

خبر های مرکز آموزش مدیریت و رهبری ایرانیان

تغییر کنید تا اطرافیان شما هم افراد دیگر شوند
۱۳۹۹/۰۳/۱۲

پونگ معتقد است افرادی که در اطراف ما هستند به صورت اتفاقی در کنار ما قرار نگرفته اند بلکه به دلیل تشابه یا نقطه اشتراک خاصی جذب ما شده اند . بنابراین قبل اینکه در جستجوی تغییر در دیگران باشید باید به فکر تغییر خودتان باشید.رفتار دیگران با ما ، قبل اینکه به دیگران بستگی داشته باشد به نگاه خودمان به خود بستگی دارد!