امروز، پنجشنبه ۰۹ آذر ماه ۱۴۰۲
  • خدمات آموزشی
  • خدمات مطالعاتی
  • کنفرانس ها و سمینار ها
آرشیو خبرها

خبر های مرکز آموزش مدیریت و رهبری ایرانیان

توصیه های مهم در مدیریت
۱۳۹۸/۰۶/۲۵

-در اشخاص میل به کار کردن را پدید آورید.
-مستمع خوبی باشید.
-به طور خصوصی انتقاد کنید.
-هرکسی که کاری را به پایان رسانید باید شخصا پاداش کارش را بگیرد.
-علاقه‌مندی به کارتان را به زیردستان نشان دهید.
-میل باطنی خود را به صورت پیشنهاد بیان کنید.
-وقتی پیشنهادی دارید و یا حتی دستوری می‌دهید، باید مطمئن باشید که می‌توانید دلالیل آن را ابراز کنید.
-از نظریه‌های دیگران استفاده کنید.
-به زیردستان احترام بگذارید.
-در کردار و رفتارتان پایدار باشید.
-نشان دهید که به زیردستان اعتماد کامل دارید.
-از زیردستان بخواهید که بدون هیچ تردیدی برای مشورت‌خواهی و کمک به شما مراجعه کنند.
-وقتی اشتباهی می‌کنید باید با کمال شهامت و از روی صداقت به اشتباه خود اقرار کنید.
-باید به ضعیف‌ترین پیشنهادها هم توجه کرد.
-از ناراحتی و چهره‌های درهم زیردستان ناراحت نشوید و درصدد مقابله به مثل نباشید.
-به زیردستان نشان دهید که کارشان بسیار مهم است و در بقا و کارایی سازمان، نقش عمده‌ای دارند.
-به زیردستان فرصت دهید تا در تصمیم‌گیری‌ها مشارکت و سهمی داشته باشند.