امروز، پنجشنبه ۲۰ بهمن ماه ۱۴۰۱
  • خدمات آموزشی
  • خدمات مطالعاتی
  • کنفرانس ها و سمینار ها
آرشیو خبرها

خبر های مرکز آموزش مدیریت و رهبری ایرانیان

خوب گوش دهید
۱۳۹۹/۰۲/۲۲

خوب گوش دادن یک هنر مدیریتی است که باعث ایجاد ارتباطات شفاف می گردد و ارتباطات شفاف یک اصل کلیدی در مدیریت موفق است.