امروز، چهارشنبه ۰۲ اسفند ماه ۱۴۰۲
  • خدمات آموزشی
  • خدمات مطالعاتی
  • کنفرانس ها و سمینار ها
آرشیو خبرها

خبر های مرکز آموزش مدیریت و رهبری ایرانیان

رضایت از زندگی
۱۳۹۸/۰۶/۰۹

رضایت از زندگی شخصی و رضایت شغلی رابطه ی تنگاتنگی دارند؛
تحلیل سال 2010 که در انجمن روانشناسی انگلیس منتشر شده است ، ارتباط بین رضایت شغلی و رضایت از زندگی را بررسی کرده است :
این روانشناسان به این نتیجه رسیدند که افرادی که به طور کلی مستعد خوشبختی و رضایت از زندگی هستند ، بیشتر در کار خود خوشحال و راضی هستند .

آنها خاطرنشان می کنند که افرادی که عموما از زندگی ناراضی هستند و به دنبال رضایت در کار خود هستند به احتمال زیاد آن را پیدا نخواهند کرد.