امروز، جمعه ۱۱ آذر ماه ۱۴۰۱
  • خدمات آموزشی
  • خدمات مطالعاتی
  • کنفرانس ها و سمینار ها
آرشیو خبرها

خبر های مرکز آموزش مدیریت و رهبری ایرانیان

سطوح تصمیم گیری
۱۳۹۸/۰۷/۲۱

- سطح یک: تصمیم من ( مدیر ارشد) بدون کمک شما ( منظور کارکنان است.) (اصول مدیریت منابع انسانی) این سطح مربوط به امور سیاست گذاری است.

- سطح دو: تصمیم من با کمک شما : مسئولیت تصمیم گیری با مدیر است اما از نظرات و پیشنهادات کارکنان مطلع می شود.(وظایف مدیریت منابع انسانی)

- سطح سه: تصمیم ما :سرجیو زیمن می گوید من از این سطح متنفرم. چون مسئول تصمیم گیری مشخص  نیست. حتی در قوی ترین مردم سالاری ها یک نفر باید رهبری را بر عهده بگیرد.

- سطح چهار: تصمیم شما با کمک من : سخت ترین تصمیم های مدیران است. چون باید قدرت خود را فراموش کنند و  اجازه دهند فرد دیگری تصمیم بگیرید.

- سطح پنج: تصمیم شما بدون کمک من : یعنی اعتماد مدیر به توانایی ها. دانش و بصیرت نیرو به حدی می رسد که مسئولیت را به صورت کامل تفویض می کند.

- - سطح پنج به مخاطب می گوید "گوش کن، دلیل اینکه شما اینجا هستید، دلیل اینکه شما را استخدام کرده ام. دلیل اینکه اجازه داده ایم که تحت لوای علائم تجاری این شرکت کار کنید، این است که شما را باور داریم.