امروز، جمعه ۱۱ آذر ماه ۱۴۰۱
  • خدمات آموزشی
  • خدمات مطالعاتی
  • کنفرانس ها و سمینار ها
آرشیو خبرها

خبر های مرکز آموزش مدیریت و رهبری ایرانیان

طراحی بیش از 900 عنوان دوره مدیریتی
۱۳۹۹/۰۱/۳۱

طراحی بیش از 900عنوان دوره مدیریتی به دست متخصصین این رشته در بخش آموزشهای غیر حضوری مرکز آموزش مدیریت و رهبری ایرانیان