امروز، جمعه ۲۵ خرداد ماه ۱۴۰۳
  • خدمات آموزشی
  • خدمات مطالعاتی
  • کنفرانس ها و سمینار ها
آرشیو خبرها

خبر های مرکز آموزش مدیریت و رهبری ایرانیان

عقلانیت محدود چیست؟
۱۴۰۰/۱۰/۰۱

عقلانیت محدود به تصمیماتی اشاره دارد که افراد با وجود محدودیت های فیزیولوژی و کمبود اطلاعات اتخاذ می‌کنند.
این محدودیت‌ها اغلب با هنجارهای رفتاری اقتصاد متعارف همخوانی ندارد. 

افراد نمی‌توانند از معیارهای هنجاری رفتاری‌ای استفاده کنند که با توجه به ظرفیت تصمیم‌گیری انسان و محدودیت‌های محیطی که با آن مواجه است، منطقی نیستند.

عقلانیت محدود به معنای رفتار هوشمندانه در دنیای واقعی است. افراد اولویت‌های خود را با توجه به ظرفیت مغز در فرآیند تصمیم‌گیری و محیط تصمیم‌گیری توسعه می‌دهند و دست به انتخاب می‌زنند.

در واقع اقدام به بازنگری این پیش‌فرض می‌نماید که در عالم واقع، اتخاذ تصمیمات کاملاً عقلایی (انسان اقتصادی) غالباً غیرممکن است؛ زیرا در تصمیمات خود در شرایط واقعی با گستردگی مسئله و نیز محدود بودن منابع اطلاعاتی در دسترس مواجه هستند.