امروز، چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱
  • خدمات آموزشی
  • خدمات مطالعاتی
  • کنفرانس ها و سمینار ها
آرشیو خبرها

خبر های مرکز آموزش مدیریت و رهبری ایرانیان

مدیر ساعتی
۱۳۹۸/۰۵/۰۲


ویژگی ها:

عادت دارد که افکار و فعالیت های خود را بر حسب ساعات روز از هم تفکیک کند. 
رعایت زمان هر چند از عناصر اصلی مدیریت است اما بروز مشکلات اداری و از میان رفتن آن ها تابع زمان و ساعت نیست.
مشکلات انسان به دست خود انسان حل می شود که دارای مغزی است که به خودآکاه و ناخودآگاه تقسیم می شود.
بخش خودآگاه را می توان تابع زمان ومکان کرد اما بخش ناخودآگاه چنین نیست و هر زمانی ممکن است فعالیت کند و به حل مسائل کمک کند.

روش تشخیص:

اگر تقسیم برنامه کلاسیک 8 ساعت کار، 8 ساعت خواب و 8 ساعت اوقات فراغت را خیلی جدی گرفته اید.

روش درمان:

به نیروی ناخودآگاه ذهن خود امکان فعالیت دهید و توجه داشته باشید که در هنگام خواب و رویا قسمت ناخودآکاه مغز بیش از هر موقع دیگر در تکاپو است. 
اگر قبل از خواب مسائل روزانه را در ذهن خود تفکیک و طبقه بندی کنید، خواب راحتی خواهید داشت و روز بعد راه حل مسئله را بهتر خواهید یافت.