امروز، پنجشنبه ۲۰ بهمن ماه ۱۴۰۱
  • خدمات آموزشی
  • خدمات مطالعاتی
  • کنفرانس ها و سمینار ها
آرشیو خبرها

خبر های مرکز آموزش مدیریت و رهبری ایرانیان

مقاله(خاله‌بازی مدیریتی در سازمان ها)
۱۴۰۰/۰۱/۲۵

وقتی هنگام شطرنج درحال باختم از جای خود بلند شده و صفحه را از پشت سر رقیبم نگاه کرده و به حرکت‌های اشتباهی که انجام داده‌ام پی می‌برم.

ناکارآمدی وحشتناکی در برخی سازمان‌ها وجود دارد که تامل در کارکرد آن‌ها این فکر را به ذهن می‌رساند که مدیران شان به مدیر بودن خود بسیار دلخوش اند.

در این سازمان‌ها مدیران با سرمایه های سازمان به نوعی بازی مشغولند که بسیار شبیه خاله بازی کودکان است. کودکان در هنگام خاله بازی به نتایج کار فکر نمی کنند. بلکه دائم به فرایند انجام کار و تشابه هرچه بیشتر فرایند به موقعیت مشابه واقعی فکر می کنند.

تمام تلاش خود را می کنند تا مانند بزرگترها اعضا را دور هم جمع و مراسم مختلف جمعی یا فردی برگزار کنند. نظارت ها را حتما انجام داده و در آنها سختگیری کنند و خلاصه نقش منِ والدینی خود را هر چه بهتر انجام دهند، صرف نظر از اینکه آیا اهدافی را که بزرگترها در این رفتارها دنبال می‌کنند در رفتار کودکانه آنها نیز محقق می شود یا خیر؟

تکنیک‌های خاله‌بازی در سازمان‌ها:
1. مهم جلوه‌دادن کارهای کم اهمیت
2. توجیه مدیران نادان به مهم انگاشتن کارهای خود
3. حضور در همه جلسات سازمان و تاکید بر ضرورت کارهای کم اهمیت
4. جمع‌آوری تیم کاری برای انجام کارهای کم اهمیت و خاله بازی
5. بکارگیری منابع انسانی و مالی سازمان برای انجام کارهای غیرمهم
6. صرف هزینه سازمان برای کارهای کم اهمیت
7. نمایش مکرر کارهای غیرمهم خود در سازمان
8. در بوق و کرنا کردن نتایج کارهای کم اهمیت شان.
9. سرگرم‌ کردن بدنه سازمان به کارهای غیرمهم

خاله‌بازی در سازمان‌های ایرانی در واقع بسیاری از مدیران به خاله بازی مشغولند و بهترین سخنرانی ها و ارائه ها را در محافل سازمانیِ به نمایش می گذارند اما غالباً نتایج عملکردی بسیار ضعیفی دارند. سازمان‌ هایشان شبیه انباری از منابع سازمانی است که به دورِ خود می چرخند.

متاسفانه در بخش دولتی ایران سازمان هایی وجود دارند که مدتها بدون کسب موفقیت در کسب اهداف و ماموریت های محول شده به ارتزاق مشغول بوده و هستند. اگر مسئولیت یک صحرا را به بخش دولتی واگذار کنید بعد از گذشت پنج سال با کمبود شن مواجه می‌شوید.

خاله بازهای سازمانی افرادی هستند که بدنه سازمان را به انجام کارهای غیر مهم و غیر ضروری خود سرگرم می کنند.

خاله بازهای سازمانی همه جا هستند هم میان مدیران و هم کارمندان و قطعاً جزء هزینه های سازمانی بی نتیجه اند که باید فوراً حذف شوند.