امروز، یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳
  • خدمات آموزشی
  • خدمات مطالعاتی
  • کنفرانس ها و سمینار ها
آرشیو خبرها

خبر های مرکز آموزش مدیریت و رهبری ایرانیان

نتایج یک تحقیق مک کینزی
۱۳۹۹/۰۱/۳۰

شفافیت در پرداخت و پاداش منجر به افزایش حس بی اعتمادی به کارفرما و افزایش حس بی عدالتی در بین کارکنان می شود.

شاید از این مطلب تعجب کرده باشید ، چون این روزها از شفافیت پاداش ها و پرداخت ها بیشتر صحبت می شود. مک کینزی با مطالعه روی یک شرکت مهندسی که به تازگی پرداخت و پاداش را شفاف کرده بود، متوجه شد که این شفافیت منجر به کاهش بی اعتمادی و ایجاد حس نا برابری شده است. 

تنها در صورتی می توان به این پیامد دچار نشد که مبنای محاسبه پرداخت ها و پاداش ها بسیار قوی باشد که به تجربه حتی اگر مبنای قوی ای برای پرداخت وجود داشته باشد ، افرادی که دریافتی پایین تری در یک سطح داشتند منطق پرداخت را نخواهد پذیرفت و شرکت دچار یک تنش ناخواسته می شود .

بنابراین منطق پرداخت ها را قوی و شفاف کنید ولی میزان دستمزد و پاداش های پرداخت شده به افراد را خیر.