امروز، شنبه ۲۳ تیر ماه ۱۴۰۳
  • خدمات آموزشی
  • خدمات مطالعاتی
  • کنفرانس ها و سمینار ها
آرشیو خبرها

خبر های مرکز آموزش مدیریت و رهبری ایرانیان

هفت اشتباهی که در طراحی لوگو نباید مرتکب شوید:
۱۳۹۸/۰۷/۰۲

1-اشتباه اول: زیبا، ولی فقط در یک سایز  
2- اشتباه دوم: تبدیل لوگو به آثار پیکاسو!
3- اشتباه سوم: می توانی تا امشب برایم یک لوگو طراحی کنی؟!
4- اشتباه چهارم: هرج و مرج زیادی
5-اشتباه پنجم: کپی
6- اشتباه ششم: اسامی خانوادگی و نمادهای نژادی
7- اشتباه هفتم: لوگوهای تکراری