امروز، جمعه ۱۱ آذر ماه ۱۴۰۱
  • خدمات آموزشی
  • خدمات مطالعاتی
  • کنفرانس ها و سمینار ها
آرشیو خبرها

خبر های مرکز آموزش مدیریت و رهبری ایرانیان

همکاری رمز موفقیت است .
۱۳۹۹/۰۸/۰۵

محدودیتی برای کار اشخاص متصور نیست، مشروط بر اینکه نخواهیم به اینکه این موفقیت به چه کسی امیتاز می دهد فکر کنیم. کارگروهی تولید موفقیت می کند و از اینرو چه بهتر که به کار گروهی خود بها بدهید.