امروز، سه شنبه ۱۸ مرداد ماه ۱۴۰۱
  • خدمات آموزشی
  • خدمات مطالعاتی
  • کنفرانس ها و سمینار ها
آرشیو خبرها

خبر های مرکز آموزش مدیریت و رهبری ایرانیان

هنر فکر نکردن
۱۴۰۰/۰۴/۰۹

فکر کردن از امتیازات خاص بشر است و تفکر، عبادتی بی بدیل است، چرا که یک لحظه تفکر بهتر از هفتاد سال عبادت است.

پیشرفت حقیقی بشر در مسیر تعالی مرهون متفکران است و درست فکر کردن کاری سخت و هنرمندانه ایست که انرژی و وقت زیادی از آدمی می‌گیرد.

 مهمترین چیزی  که باید به آن فکر کرد موضوع تفکر است که وقت و انرژی  محدود صرف آن می‌شود.

 در این بازار متنوع  تفکر، فکر نکردن به خیلی از امور  خود هنرمندی است و تبحر خاصی می‌طلبد که یکی از جلوه های این هنر، فکر نکردن به آن است که دیگران چه دارند و چه در مورد ما می‌اندیشند.