امروز، یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳
  • خدمات آموزشی
  • خدمات مطالعاتی
  • کنفرانس ها و سمینار ها
آرشیو خبرها

خبر های مرکز آموزش مدیریت و رهبری ایرانیان

ویژگی های رهبران خوب
۱۴۰۰/۰۲/۰۷

1-انگیزه بخش و الهام بخش هستند

2- صداقت دارند.

3- در کاری که انجام می دهند، متخصص و حرفه ای هستند.

4- نتیجه گرا هستند.

5- قدرت مذاکره خوب دارند.

6- ارتباطات خوب ایجاد می کنند.

7- موجب رشد و پیشرفت افراد می شوند.

8- چشم انداز استراتژیک را نشان می دهند.

9- وضعیت موجود و مشکلات را آنالیز می کنند و راه حل ارائه می کنند.

10- نوآور هستند.

 

بر اساس تحقیق انجام شده از 300K بیزنس لیدر