امروز، چهارشنبه ۰۸ تیر ماه ۱۴۰۱
  • خدمات آموزشی
  • خدمات مطالعاتی
  • کنفرانس ها و سمینار ها
آرشیو خبرها

خبر های مرکز آموزش مدیریت و رهبری ایرانیان

ویژگی های یک برند خوب
۱۳۹۸/۰۷/۳۰

1-از لحاظ قانونی، قابلیت پشتیبانی داشته باشد.
2-تلفظ نام برند باید ساده و روان باشد.
3- مشتری بتواند نام برند را، به راحتی به حافظه خود بسپارد.
4- شناسایی و تشخیص آن کار دشواری نباشد.

5-جلب توجه کند.
6-مزایای استفاده از محصول را در خود داشته باشد.
7-پیام محصول و یا شرکت تولید کننده را به مشتری برساند.
8-موقعیت محصول را در میان محصولات رقیب مشخص سازد.

بدیهی است هزینه‌ی یک برند خوب، بیش از هزینه‌ی سایر محصولات عادی دیگر باشد. یک علامت تجاری اقتصادی، اغلب بخش‌های منعطف بازار را در برابر قیمت، مورد هدف قرار می‌دهد. یک علامت تجاری رقابتی و جنگجویانه برای مقابله با تهدیدهای رقابتی ایجاد می‌شود.

زمانی که یک برند برای چند محصول متعدد به کار برده می‌شود، به عنوان یک برند خانوادگی شناخته می‌شود. 

وقتی که تمامی محصولات یک شرکت، هر کدام دارای برند مجزایی برای خود باشند، به شناسه ای منحصر به فرد تبدیل می شوند.