امروز، یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳
  • خدمات آموزشی
  • خدمات مطالعاتی
  • کنفرانس ها و سمینار ها
آرشیو خبرها

خبر های مرکز آموزش مدیریت و رهبری ایرانیان

پول از کجا می آید؟
۱۳۹۹/۰۶/۲۵

 

پول از باورهای شما خلق می شود، اگر باورت اینگونه است که درآمدم کفاف زندگی ام را نمی دهد

و هیچ راه دیگری جز حقوق ماهیانه ام مرا به پول مورد نظرم نمی رساند،

باید بگویم مسیر را اشتباه میروی؟ برگرد و اینگونه باورت را تغییر بده.

همه چیز به افکار، احساسات و باورهایتان بستگی دارد، به فراوانی پول و ثروت در زندگیتان باور داشته باشید،

خودتان را لایق خانه آرزوهایتان، اتومبیل رویاییتان و موجودی حساب دلخواه تان بدانید تا به شما داده شود،

ذهن ثروتمند ،ثروت جذب می کند و ذهن فقیر ، جذب کننده فقر است،انتخاب با شماست...