امروز، شنبه ۲۳ تیر ماه ۱۴۰۳
  • خدمات آموزشی
  • خدمات مطالعاتی
  • کنفرانس ها و سمینار ها
آرشیو خبرها

خبر های مرکز آموزش مدیریت و رهبری ایرانیان

پول تنها عامل انگیزاننده و موثرترین ابزار قدردانی از کارمندان نیست
۱۳۹۹/۱۰/۱۰

ایجاد یک تیم متشکل از کارکنان خوشحال و با انگیزه بسیار ساده است. به‌جای آنکه کار و موفقیت نیروهایتان را به نام خود تمام کنید، آن‌ها را تأیید و از ایشان قدردانی کنید. این تمام چیزی است که باید بدانید! بااین‌حال در دیدگاه بسیاری از رهبران سازمانی، تاکید زیادی بر پول و پاداش به‌عنوان تنها عامل انگیزاننده و موثرترین ابزار قدردانی از کارمندان وجود دارد. هر چند این عوامل در انگیزش کارکنان اهمیت دارند، اما هیچ چیز جای توجه، تأیید و قدردانی را نمی‌گیرد.