امروز، جمعه ۲۵ خرداد ماه ۱۴۰۳
  • خدمات آموزشی
  • خدمات مطالعاتی
  • کنفرانس ها و سمینار ها
آرشیو خبرها

خبر های مرکز آموزش مدیریت و رهبری ایرانیان

چه مواردی بیش از همه مزاحم کار می‌شود؟
۱۳۹۹/۱۱/۰۶

▪️همکاران پرحرف: ۸۰ درصد
▪️سر و صدای محل کار: ۷۰ درصد
▪️تغییرات زیاد محل کار: ۶۱ درصد
▪️جلسات: ۶۰ درصد
▪️شبکه‌های اجتماعی: ۵۶ درصد

این نتایج طی یک نظرسنجی با شرکت هزار نفر کارمند به دست آمده است.