امروز، شنبه ۲۳ تیر ماه ۱۴۰۳
  • خدمات آموزشی
  • خدمات مطالعاتی
  • کنفرانس ها و سمینار ها
آرشیو خبرها

خبر های مرکز آموزش مدیریت و رهبری ایرانیان

کار خود را با شادی و لذت همراه کنید.
۱۳۹۹/۰۴/۰۳

در زمان هایی که احساس می کنید کارهایتان بسیار زیاد شده و خود و کارمندانتان تحت فشار هستند ، چند ساعتی در انجام فعالیت ها وقفه بیندازید. با هم بیرون بروید و غذا بخورید. یا کافه بروید. کمی گپ بزنید . خودتان را از زیر بار استرس بیرون بکشید . شاید باور نکنید که این وقفه چند ساعتی تا چه حد می تواند در افزایش خلاقیت وراندمان کاری موثر باشد. شاید تصور کنید که به این صورت وقتتان تلف می شود و کارها عقب خواهند افتاد . اما مطمئن باشید که بهبود روحیه موجب انجام سریع تر کارها خواهد شد.