امروز، جمعه ۰۸ مرداد ماه ۱۴۰۰
  • خدمات آموزشی
  • خدمات مطالعاتی
  • کنفرانس ها و سمینار ها
آرشیو خبرها

خبر های مرکز آموزش مدیریت و رهبری ایرانیان

گسترش عملکرد کیفیت(QFD)چیست ؟ 
۱۴۰۰/۰۳/۰۴

یک تکنیک پیشرفته و جالب برای طراحی محصول و خدمات میباشد که همانند اکثر تکنیک های بهبود برای اولین بار در ژاپن مورد استفاده قرار گرفت. 

با استفاده از این روش کلیه خواسته ها و نیاز مشتریان، شناسایی شده و به نحو موثری به بخشهای مختلف سازمان منتقل میگردد، لیکن یک روش مناسب در برنامه ریزی کیفیت به شمار میرود. این روش به نامهای دیگری نظیر صدای مشتری و خانه کیفیت نیز شناخته میشود. 

تکنیک QFD اساساً به عنوان یک فعالیت مدیریتی و متناسب با دیدگاه مشتری گرا شناخته میشود و با یک روش تجزیه و تحلیل سیستماتیک قادر به انتقال خواسته های مشتریان به واحدهای مختلف بازاریابی و فروش ، برنامه ریزی تولید و سایر بخشهای سازمان میباشد.

 تکنیک QFD با این هدف توسعه یافته است که محصول و خدمات به نحو اثر بخش تر و کاراتری به مشتری عرضه گردد. در واقع با بکار گیری این روش، صدای مشتری در کل زنجیره تولید شنیده میشود.

 این تکنیک، ابزار طراحی TQM است و یک فرایند سیستماتیک برای ایجاد تمرکز بر مشتریان است. همچنین روشی است که به سازمانها کمک میکند تا بتوانند محصولات رقابتی، در زمان کوتاهتر و هزینه کمتر تولید نمایند. به واقع QFD یکی از ابزارهای طرح ریزی کیفیت است.