امروز، سه شنبه ۲۷ مهر ماه ۱۴۰۰
  • خدمات آموزشی
  • خدمات مطالعاتی
  • کنفرانس ها و سمینار ها
آرشیو خبرها

خبر های مرکز آموزش مدیریت و رهبری ایرانیان

یا در کارتان عالی باشید یا دنبال شغل جدیدی باشید!
۱۳۹۸/۱۱/۳۰

 بیست ساله که بودم، مهمترین درس زندگی ام را گرفتم. مدتی بود که در بخش بازرگانی روزنامه پرتیراژی در فرانکفورت مشغول بکار بودم. 
یک روز دو تا از اولین مقاله های خودم را به سردبیر بخش که یک آلمانی بود ارائه دادم. نگاه مختصری به آنها کرد و بعد هر دو مقاله را به طرفم پرتاب کرد و گفت: "یا درست کار کن یا خداحافظی کن! سه هفته وقت داری کارَت را بهتر کنی، در غیر این صورت دنبال شغل دیگری بگرد‌."

 او اصلا سعی نداشت مرا آموزش دهد، بلکه کاملا جدی صبحت می کرد. درآن سالها شما استخدام می شدید که کار کنید نه اینکه کار یاد بگیرید. 

جمله آن روز او بسیار ناراحتم کرد. اما امروز می فهمم که همان رفتار او بود که باعث شد بعد از مدت کوتاهی بهترین روزنامه نگار آن روزنامه شوم. من آن روز آموختم که یا در کاری که انجام می دهم عالی باشم یا به دنبال شغل دیگری بگردم.

پیتر دراکر