امروز، شنبه ۰۲ مهر ماه ۱۴۰۱
  • خدمات آموزشی
  • خدمات مطالعاتی
  • کنفرانس ها و سمینار ها
آرشیو خبرها

خبر های مرکز آموزش مدیریت و رهبری ایرانیان

آموزه های وارن بافت
۱۳۹۹/۰۵/۰۵

خیلی از کسانی که بهر هوش بالا دارند گمان میکنند با دنباله روی از, دیگران ثروتمند میشوند. این طرز فکر تا اندازه ای محصول آن نوع نظام آموزشی, است که به تقلید کردن از, استاد پاداش میدهد.