امروز، شنبه ۰۲ مهر ماه ۱۴۰۱
  • خدمات آموزشی
  • خدمات مطالعاتی
  • کنفرانس ها و سمینار ها
آرشیو خبرها

خبر های مرکز آموزش مدیریت و رهبری ایرانیان

شناسایی استعداد با مدل SIGN
۱۳۹۹/۰۴/۲۱

1- موفقیت    Success  : اینکه فرد در چه زمینه هایی موفقیت بیشتری کسب کرده است.

2- علاقه  Interest   : اینکه علاقه مندی فرد در چه زمینه هایی است

3- رشد   Growth    : اینکه فرد در چه زمینه هایی رشد و یادگیری سریع تری دارد.

4- نیاز   Need  : اینکه فرد در چه موردی همیشه احساس نیاز می کند و خود را نیازمند کامل شدن می بیند . این مدل کیفی است و استعداد های عمومی را به ما معرفی می کند. هر فرد استعداد های متنوعی دارد که تعداد خاصی از آن ها ویژه اند و باید بر روی آنها سرمایه گذاری کرد.