امروز، سه شنبه ۰۵ بهمن ماه ۱۴۰۰
  • خدمات آموزشی
  • خدمات مطالعاتی
  • کنفرانس ها و سمینار ها
آرشیو خبرها

خبر های مرکز آموزش مدیریت و رهبری ایرانیان

7 نشانه مدیران ضعیف
۱۳۹۸/۰۹/۲۰

1-تیم کاری شما دچار فرسودگی شغلی شده است .
2- از این شاخه به آن شاخه می پرید.
3- اهداف را برای اعضای تیم مشخص نمی کنید.
4- اعضای تیم را در یک محیط عمومی تحقیر می کنید.
5- فقط بلدید حرف بزنید اما عمل نمی کنید.
6-از افراد می خواهید تا یک کار را به صورت مستقل انجام دهند.
7- بازخورد صادقانه ارائه نمی دهید.