امروز، جمعه ۲۵ خرداد ماه ۱۴۰۳
  • خدمات آموزشی
  • خدمات مطالعاتی
  • کنفرانس ها و سمینار ها
آرشیو خبرها

نکته‌های مدیریتی

روابط یکطرفه محکم باقی نمی مانند.

روابط شبیه حساب بانکی هستند. نمی توانید بدون اینکه در آن پولی به ودیعه بگذارید، مرتب از آن برداشت کنید. اگر برداشت های هردوی شما از حدی بیشتر شود، چیزی در این حساب باقی نمی ماند.

روابط مستحکم باید برای هر دوطرف سودمند باشد. هر دو طرف باید طرف مقابل را مقدم بر خود درنظر بگیرند. وینس لمباردی، مربی بزرگ فوتبال، در پاسخ به این سوال که چه عاملی سبب پیروزی یک تیم ورزشی می شود، گفت:

مربیان بسیار زیادی وجود دارند که در باشگاه های خوب و شناخته شده کار می کنند و از اطلاعات فنی مناسبی هم برخوردارند، با این حال در مسابقات برنده نمی شوند. در اینجا به رکن سوم می رسیم: اگر می خواهید به عنوان یک تیم کنار هم بازی کنید، باید مراقب یکدیگر باشید. باید یکدیگر را دوست بدارید. هر بازیکن باید به بازیکن کناری اش فکر کند و به خود بگوید: ” اگر راه آن بازیکن را سد نکنم، ممکن است پای پال بشکند. من باید به وظیفه خود عمل کنم تا او هم بتواند کارش را انجام دهد”. تفاوت میان معمولی بودن و رسیدن به عظمت، احساسی است که این اشخاص به هم دارند.

روابط مستحکم همیشه برنده ـ برنده هستند. اگر هر دو طرف برنده نباشند، رابطه دوام نخواهد داشت.